Một trong những vấn đề thường gặp trong việc nâng xoang ghép xương là màng Schneiderian bị thủng do quá mỏng, đang bị viêm hay thao tác thiếu chính xác của phẫu thuật viên, nhất là các bác sĩ ít làm thủ thuật này.