Với cách nhìn mới, ông Tôn Thất Dũng đã đưa ra phương pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả và thực tế hàng ngàn bệnh nhân Tan máu bẩm sinh (Thalassemia) đã được rời khỏi vòng truyền máu và thải sắt. Giúp nhiều gia đình và xã hội bớt đi gánh nặng nỗi lo về máu, về kinh tế.