Bằng tài năng, kinh nghiệm của mình lương y Phan Thanh Xuân đã cứu giúp hàng ngàn bệnh nhân mắc các chứng bệnh khác nhau, giúp họ thoát khỏi nỗi đau bệnh tật, sống vui khỏe.