An Hầu Đan Kids là sản phẩm được nghiên cứu và kiểm chứng cận lâm sàng trên 1230 người bệnh tại viện Y học bản địa Việt Nam cho hiệu quả hỗ trợ điều trị trẻ em bị viêm amidan, viêm hầu họng hiệu quả tới 97.56%.