Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra tác dụng bất ngờ khi bạn sử dụng đều đặn mỗi ngày 1 ly nước cam.