Con trai em được 2 tháng, nhưng gần 1 tháng nay cháu đi ngoài hay bị sủi bọt.