Rau cải cúc được xem là loại thuốc tự nhiên, loại rau có hàm lượng dinh dưỡng cao.