Việc tăng cường trí lực cho các bé ngày càng được nhiều bà mẹ trẻ em chú trọng hơn. Vì vậy việc lựa chọn một sản phẩm chất lượng và phù hợp với thể chất của trẻ là rất quan trọng, bởi các bạn nhỏ cần xác định nhiều yếu tố để đảm bảo an toàn cho bé.