Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến khích mọi người ăn cá hai lần một tuần để tốt cho tim mạch.